Ayako Miyawaki couverture

Ayako Miyawaki - Artiste invité 2022

Les appliqués poétiques d’Ayako Miyawaki présentés par la Galerie Frédéric Moisan