Ayako Miyawaki couverture

Artiste invitée 2020 - Ayako Miyawaki

Les appliqués poétiques d’Ayako Miyawaki présentés par la Galerie Frédéric Moisan